Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR)

Co to jest RODO?
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) to nowe europejskie prawo ochrony prywatności, które weszło w życie 25 maja 2018 r. Zastąpi ono unijną dyrektywę o ochronie danych, znaną również jako Dyrektywa 95/46/EC, i spowoduje ujednolicenie prawa w obszarze ochrony danych w Europie.
Nowe prawo reguluje sposób, w jaki firmy gromadzą, wykorzystują i udostępniają dane dotyczące osób fizycznych. Wymaga również od firm przetwarzania danych osobowych w sposób uczciwy i zgodny z prawem, umożliwiając osobom fizycznym egzekwowanie praw, jeśli chodzi o własne dane, oraz wymusza środki bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych w procesach biznesowych. Parkos podjął wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić zgodność z RODO do 25 maja 2018 r.

Kogo dotyczy RODO?
RODO ma zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw i osób fizycznych mających siedzibę w UE. Ponadto obejmuje organizacje i osoby fizyczne, niezależnie od tego, czy mają siedzibę w UE, które przetwarzają dane osobowe osób fizycznych będących w UE. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Jaka jest rola Parkos w ramach RODO?
Parkos działa zarówno jako podmiot przetwarzający dane, jak i administrator danych zgodnie z RODO.

  • Parkos jako podmiot przetwarzający dane: gdy klienci i klientki używają naszych produktów i usług do z użyciem przetwarzania danych osobowych w UE, działamy jako podmiot przetwarzający dane. Na przykład będziemy przetwarzać dane osobowe i informacje z UE, gdy klient(ka) z UE zarezerwuje miejsce parkingowe za pośrednictwem naszej strony internetowej.
  • Parkos jako administrator danych: działamy jako administrator danych dla danych klientów i klientek z UE i informacji, które zbieramy, aby dostarczać nasze produkty i usługi oraz zapewniać obsługę klienta. Dane osobowe mogą obejmować takie informacje, jak imię i nazwisko i dane kontaktowe.

Jakie działania podjął Parkos, aby zastosować się do wymogów RODO?
W ciągu ostatnich miesięcy przeprowadziliśmy analizę naszej działalności, aby upewnić się, że w pełni przestrzegamy RODO. Zrobiliśmy to przy pomocy naszych zewnętrznych doradców z PricewaterhouseCoopers (PwC), którzy również sprawdzali wszystko, co Parkos już robi, aby upewnić się, że jest ono zgodne z wymogami nowego RODO.

Jakie dane osobowe naszych klientów i klientek gromadzimy i przechowujemy?
Dane, które przechowujemy, są danymi, które klienci i klientki podali nam dobrowolnie. Możemy gromadzić i przechowywać dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub szczegóły podróży, przekazane gdy osoby fizyczne rezerwują miejsce parkingowe lub kontaktują się z obsługą klienta. Możemy również zbierać inne informacje identyfikujące, takie jak adres IP dla usług zewnętrznych.

Co to jest Umowa Przetwarzania Danych Parkos (UPD/DPA)?
Organizacje przetwarzające dane osobowe UE są zobowiązane do przestrzegania środków ochrony prywatności i bezpieczeństwa na mocy RODO. W związku z tym muszą mieć pewność, że dostawcy, z którymi współpracują, przetwarzający dane osobowe UE, również zapewnili niezbędne środki bezpieczeństwa i ochrony prywatności. Nasza UPD przedstawia zabezpieczenia i ochronę prywatności, które posiadamy.

Czy klienci i klientki muszą podpisać UPD Parkos?
Akceptując nasze warunki świadczenia usług, automatycznie akceptujesz naszą Umowę Przetwarzania Danych, więc nie musisz podpisywać osobnego dokumentu.

Czy trzeba powiadomić kogoś o przyjęciu UPD Parkos?
Nie. Nie jest wymagane powiadomienie Parkos ani strony trzeciej o zaakceptowaniu naszej UPD.

Jak Parkos obsługuje prośbę o usunięcie danych?
Twoje informacje mogą zostać usunięte. W tym celu skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

W jaki sposób można przeglądać i pobierać swoje informacje z Parkos i przekazywać je innemu dostawcy?
Jeśli chcesz uzyskać dostęp do danych osobowych przechowywanych przez Parkos i pobrać je, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Czy masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z naszą obsługą klienta
7 dni w tygodniu.

Napisz do nas e-mail lub zadzwoń